Εγχειρίδιο Οδηγού

Παρακαλούμε διαβάστε τις βασικές υποχρεώσεις του οδηγού του οχήματος.

Περιεχόμενα

Παραλαβή του αυτοκινήτου

Κατά την παραλαβή του αυτοκίνητου θα σας παραδοθούν:

 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
 • Ειδικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο (Συνοδευτικό Αυτοκινήτου)
 • Το σήμα τελών κυκλοφορίας
 • Το Ασφαλιστήριο σήμα
 • Φόρμα δήλωσης ατυχήματος
 • Κλειδί του αυτοκινήτου
 • Βιβλίο οδηγιών κατασκευαστή

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο από διαφορετικό οδηγό, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα παραπάνω μέσα στο αυτοκίνητο.

Θυμηθείτε:

Αν θέλετε να προσθέσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό στο αυτοκίνητο σας να μας ενημερώσετε. Εμείς θα σας υποδείξουμε συνεργείο για τις εργασίες αυτές. Ενημερώστε μας, επίσης, αν χρειάζεστε επιπλέον κλειδί για το αυτοκίνητο σας. Το κόστος απόκτησης του κλειδιού επιβαρύνει την εταιρεία σας.

Βασικές υποχρεώσεις οδηγού

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να οδηγείται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, που αναφέρονται στο Ειδικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Σε περίπτωση αλλαγής ή πρόσθεσης οδηγού στη διάρκεια της μίσθωσης, παρακαλούμε να ενημερώνεται γραπτώς η EasyRental για τα στοιχεία του νέου οδηγού. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών, έχει άδεια οδήγησης για μικρότερο χρονικό διάστημα του ενός έτους ή είναι μεγαλύτερος των εξήντα πέντε ετών, υπάρχει πρόσθετο κόστος ασφάλισης για το οποίο θα ενημερωθείτε.

Θα πρέπει να έχετε το μισθωτήριο συμβόλαιο και το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας πάντα μέσα στο αυτοκίνητο. Επιδείξτε τα όταν σας ζητηθεί από τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που χαθούν επικοινωνήστε με την Easy Rental.

Τα πρόστιμα που προκύπτουν από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν εσάς ή την εταιρία σας. Στις περιπτώσεις που σας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, θα πρέπει να μας αποστέλλονται τα παραστατικά της κλήσης όπως επίσης και το αποδεικτικό εξόφλησής της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] .

Βασικός έλεγχος αυτοκινήτου

Ο οδηγός οφείλει να ελέγχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα:

 • Την κατάσταση και την πίεση των ελαστικών.
 • Την καλή λειτουργία των φώτων.
 • Την στάθμη του ψυκτικού υγρού.
 • Την στάθμη του υγρού φρένων.
 • Την στάθμη του λαδιού.

Σε περίπτωση ζημιάς του κινητήρα λόγω παράλειψης ελέγχου λαδιού και ψυκτικού υγρού, τα έξοδα επισκευής δεν καλύπτονται από την EasyRental.

Συντήρηση και επισκευή

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα ενημερωθείτε για την τακτική συντήρηση, που χρειάζεται το αυτοκίνητο σας. Πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή. Οι προβλεπόμενες εργασίες πρέπει να γίνονται χωρίς καθυστέρηση στους χρόνους που ορίζονται από το βιβλίο συντήρησης.

Η συντήρηση και η επισκευή του αυτοκινήτου πραγματοποιείται αποκλειστικά στα συνεργεία, με τα οποία συνεργάζεται η EasyRental . Σε διαφορετική περίπτωση, όπως και στην περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου συνεργείου πρέπει να επικοινωνεί με τη EasyRental ώστε να πάρει τη σχετικήέγκριση. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο ο οδηγός να ενημερώνει τον υπεύθυνο του εκάστοτε συνεργείου ότι το αυτοκίνητο ανήκει στην EasyRental.

Αν εγκριθεί η σχετική δαπάνη τα τιμολόγια τα οποία αφορούν συντήρηση ή επισκευή πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στην EasyRental και να εκδίδονται με τα παρακάτω στοιχεία :

Επωνυμία: EASY RENTAL A.E .

Επάγγελμα: Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Διεύθυνση: Πλαπούτα 139, 14121, Ηράκλειο Αττικής.

Α.Φ.Μ.: 099955026

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

Έξοδα που πιθανόν προκύπτουν από τα παρακάτω δεν αποτελούν μέρος των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής:

 • Αντικατάσταση ή επισκευή εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί από τον πελάτη.
 • Αποκατάσταση χρώματος λόγω τοποθέτησης διαφημιστικών υλικών.
 • Εξωτερικός ή εσωτερικός καθαρισμός του αυτοκινήτου.
 • Aπώλεια κλειδιών.

Φροντίστε πάντα να κλείνετε ραντεβού για service και άλλες προγραμματισμένες επισκευές τηλεφωνικά τουλάχιστον 5 μέρες πριν, ειδικά στις περιόδους φόρτου εργασίας (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι κ.λ.π.). Δηλώνετε πάντα τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητό σας.

Αλλαγή ελαστικών

Αλλαγή ελαστικών πραγματοποιείται λόγω φυσιολογικής φθοράς κάθε 40.000 χλμ. ή όπως αλλιώς ορίζει η συμφωνία για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και μόνο σε συνεργαζόμενα με την Easy Rental συνεργεία.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή επισκευή ελαστικών πρέπει να επικοινωνείτε με τη Easy Rental για να σας κατευθύνει στο δίκτυο συνεργατών της και να δώσει την απαραίτητη έγκριση.

Έκτακτες βλάβες

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης επικοινωνήστε με τα γραφεία της EasyRental κατά τις ώρες λειτουργίας τους, ώστε να σας δοθούν κατάλληλες οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με την εταιρία οδικής βοήθειας με την οποία συνεργαζόμαστε ( Βλ. «Οδική Βοήθεια» ). Σε περίπτωση βλάβης μακριά απ’ τη μόνιμη έδρα του αυτοκινήτου, επικοινωνήστε με την EasyRental για να σας υποδείξουμε συνεργείο
και να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις.

Προσοχή:

Η Easy Rental σε καμιά περίπτωση, δεν δέχεται τιμολόγια επισκευής ή ανταλλακτικών αν δεν έχει προηγηθεί ενημέρωση και γραπτή έγκρισή της. Αν εγκριθεί η δαπάνη, το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία: EASY RENTAL A.E .

Επάγγελμα: Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Διεύθυνση: Πλαπούτα 139, 14121, Ηράκλειο Αττικής.

Α.Φ.Μ.: 099955026

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

Ατυχήματα

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε κάποιο ατύχημα θα πρέπει να ενεργήσετε ως εξής :

 • Ελέγξτε αν υπάρχουν τραυματίες. Αν ναι, ειδοποιείστε το 166.
 • Καλέστε την αστυνομία για την ανταλλαγή στοιχείων, αν αυτό είναι δυνατό. Αυτό είναι απαραίτητο στην περίπτωση σωματικών βλαβών. Αν κληθεί η αστυνομία, να ζητήσετε αντίγραφο της κατάθεσής σας και της σχετικής αναφοράς.
 • Ζητήστε από την αστυνομία να γίνει εξέταση αλκοόλ σε εσάς και στον άλλο εμπλεκόμενο.Σημειώστε τα στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών/αυτοκινήτων και των μαρτύρων (ονοματεπώνυμο οδηγού, στοιχεία ταυτότητας και άδειας κυκλοφορίας, διευθύνσεις και τηλέφωνα οδηγού και πιθανών μαρτύρων, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων).
 • Σημειώστε την ακριβή θέση και ώρα του ατυχήματος κάνοντας σχεδιάγραμμα που να περιγράφει το ατύχημα.

Επικοινωνήστε με τη Easy Rental , μέσα στο επόμενο 48ωρο για τη συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης ατυχήματος.

Οδηγήστε το αυτοκίνητο σας μόνο αν είστε σίγουροι ότι η οδήγηση του είναι ασφαλής. Σε άλλη περίπτωση ζητήστε από την εταιρεία οδικής βοήθειας να το μεταφέρει στο συνεργείο που θα σας υποδειχθεί από την EasyRental.

Οδική Βοήθεια

Το αυτοκίνητό σας καλύπτεται για οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα όλο το 24ωρο μέσω της Hellas Service. Σε περίπτωση βλάβης μπορείτε να καλείτε την Hellas Service στo τηλέφωνο: 1057. Στην κλήση σας πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να ενημερώνετε ότι το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο από την EasyRental.

Προσοχή:

Η οδική βοήθεια καλύπτει περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Συνεπώς κλήσεις για βοήθεια επειδή το αυτοκίνητο έμεινε από βενζίνη ή για αλλαγή ελαστικού μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.

Ταξίδια στο εξωτερικό

Επικοινωνήστε με την Easy Rental τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση σας ώστε να υπάρξει η ανάλογη έγκριση. Για να βγείτε από την Ελληνική Επικράτεια είναι απαραίτητη η έκδοση «Πράσινης Κάρτας» από την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το αυτοκίνητο σας. Τα έξοδα έκδοσης της βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία σας.

Λάβετε υπόψη σας ότι στη διάρκεια του ταξιδιού το αυτοκίνητο σας καλύπτεται ασφαλιστικά μόνο για τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις (αστική ευθύνη και σωματικές βλάβες). Την ευθύνη αποκατάστασης ιδίων ζημιών, κλοπής του αυτοκινήτου κλπ. αναλαμβάνει η εταιρεία σας.

Κλοπή

Αν διαπιστώσετε πως το αυτοκίνητό σας έχει κλαπεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνήστε άμεσα με την EasyRental για να αναφέρετε λεπτομερώς το συμβάν.
 • Να καταγγείλετε άμεσα την κλοπή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του συμβάντος και να πάρετε αντίγραφο της αναφοράς σας. Αμέσως μετά και μέσα σε ένα 24ωρο πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Easy Rental (αν βρίσκεστε στην Αθήνα) ή να στείλετε fax (αν βρίσκεστε στην επαρχία) για να δηλώσετε εγγράφως την κλοπή και να παραδώσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Οι παραπάνω προθεσμίες και υποχρεώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου οφείλει πάντα να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά.

Παρακάτω θα βρείτε τις πληροφορίες που θα πρέπει να σημειώσετε για την συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης κλοπής

 • Πότε είδατε το αυτοκίνητο τελευταία φορά; Ημερομηνία…/../20. Ώρα..
 • Σε ποιο σημείο αφήσατε την τελευταία φορά το αυτοκίνητο; Οδός…….. Αρ… Περιοχή…….
 • Υπάρχουν μάρτυρες σχετικοί με το περιστατικό;
  ΝΑΙ…. ΌΧΙ….
  Ονομ/νυμο Α’ μάρτυρα………… Διευθ………. Τηλ……..
  Ονομ/νυμο Β’ μάρτυρα………… Διευθ………. Τηλ……..

Αυτοκίνητο αντικατάστασης

Η Easy Rental σας παρέχει αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος εφόσον αυτό συμπεριλαμβάνεται ως υπηρεσία στην αντίστοιχη συμφωνία και με τις προϋποθέσεις της μεταξύ μας Σύμβασης. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και εφόσον το αυτοκίνητο σας είναι ακινητοποιημένο για περισσότερο από 24 ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το αυτοκίνητο αντικατάστασης στο σημείο όπου το παραλάβατε.

Επιστροφή του αυτοκινήτου

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την EasyRental πριν τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, ώστε να καθοριστεί ο τόπος και η ώρα επιστροφής του αυτοκινήτου.

Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου πρέπει να μας παραδώσετε:

 • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα του αυτοκινήτου.
 • Το σήμα των τελών κυκλοφορίας.
 • Το σήμα ασφάλισης.
 • Όλα τα κλειδιά του αυτοκινήτου που βρίσκονται στην κατοχή σας.
 • Οτιδήποτε άλλο σας είχε παραδοθεί κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να παραδοθεί καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά ώστε να είναι ακριβέστερος ο έλεγχος της κατάστασής του.